RW11-12/200A 户外高压跌落式熔断器

RW11-12
    RW11-12/200A型号户外高压跌落式熔断器的额定电流为200A,适用于10KV及以下电压频率50HZ的电力系统中,作为输电线路、电力变压器的过载保护与短路保护,分合额定负荷电流之用,机械寿命一般大于2000次。
 RW11-12/200A跌落式熔断器
    RW11-12/200A参数:
    额定电压:10KV
    额定电流200A
    开断电流:12.5KA
    冲击电压:110BIL
    工频耐压:42KV
 
    使用条件:
    1、环境温度大于-35℃,上限温度40℃。
    2、海拔高度低于1000米,风速小于35M/S。
    3、禁止用于烟雾、严重污染地区。
    4、有燃料爆炸物或剧烈震动冲击的场所。